Pravidla výběru

Manuál velikosti dvířek

Pravidlo 1

Pro určení velikosti dvířek správné objednání je nutné nejprve znát rozměr obkladu, jeho tloušťku a barvu spárovací hmoty.

Příklad

Pro vybraný obklad s rozměry 300x200 mm je možné použit typ C do výšky křídla 600 mm například 600x600 mm. Tloušťka obkladu je 8 mm a barva spárovací hmoty Jasmín. V posledním kroku objednávky tedy zvolíte lištu 8 mm v barvě Jasmín.


Pravidlo 2

Formát dvířek určíte součtem rozměrů obkladů na šířku a na výšku. Obklady mohou přesahovat přes křídlo na rám až o 25 % na všech stranách mimo strany pantu. Zde je předepsaný přesah 15–20 mm.

Příklad

Pro typ C do výšky křídla 600 mm je možné použít obklady s rozměry 600 × 300 mm (2 ks), 300 × 300mm (4 ks), 300 × 200 mm (6 ks).


Pravidlo 3

Velikost otvoru pro montáž (světlost) se vypočítá podle jednoduchého vzorce, kdy se k obchodnímu rozměru dvířek (názvu) přičte 80 mm na šířku a odečte 20 mm na výšku.

Příklad

Pro rozměr 600x600 mm je velikost stavebního otvoru 680x580 mm (š + 80 x v - 20).


Pravidlo 4

Maximální šířka dvířek je 800 mm a platí že šířka je menší nebo rovna výšce (š ≤ v). Ve vyjímečných případech může být toto pravidlo překročeno o 10 %.

Příklad

Při zvoleném obkladu 330x330 mm je ideální rozměr dvířek 600x600 mm. Přesah obkladaček je prakticky libovolný, jen je třeba dodržet přesah 15-20 mm na straně pantu!Typy dvířek ZAVRZ

STANDARD KLIK

Varianta revizních dvířek s otevíráním tlačným způsobem KLIK je moderní a praktické řešení. Používá speciální konstrukci dvojitého pantu. Tato dvířka najdou uplatnění při stavbě nových bytových jednotek, či rekonstrukcích všude tam, kde je potřeba esteticky a nerušivě vyřešit vstup do revizního prostoru.

VODĚODOLNÁ KLIK

Varianta revizních dvířek, kde jsou rozvody vody a další media vedena v revizní šachtě, před kterou je sprchový kout nebo na jiném místě, kam dopadá voda a kde potřebujete dvířka pod obkladem tak, aby nebyla vidět a mohla po nich stékat voda.

DO ŠTUKOVÉ OMÍTKY KLIK

Varianta revizních dvířek, kde jsou rozvody vody a další media vedena v revizní šachtě, kde stěna není kryta keramickým obkladem, a kde je umístěn vstup do revizního, či servisního prostoru a přesto požadujete, aby rušil co nejméně

S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

Revizní dvířka s požární odolností se využívají u staveb (nových bytových jednotek, hotelů, administrativních budov atd.), kde je požadavek na oddělení požárních úseků. Oceníte je zejména tam, kde je třeba, aby dvířka nebyla vidět a nerušila estetický dojem.

Ke správné volbě lišty vám pomůže tabulka barev lišt a spárovacích hmot

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #